Travestilerin Genel Yaşadığı Sorunlar

İstanbul travestilerinin en çok başına gelen sorun şiddettir. Travestilere yönelik şiddet ülkemizde de çok yaygın görülen bir toplumsal sorundur. Evrensel anlamda; tüm dünyada her yerde, her yaşa ve cinsiyete karşı yapılan bir insan hakkı ihlalidir. Ve bir diğer problem cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaşmalarıdır, ne yazık ki kadına yönelik şiddetin temelinde cinsiyet ayırımcılığı yer alır bunun üzerine travestilerin karşı karşıya kaldıkları sorunların mahrem olarak görülmesi sebebiyle konu ile ilgili yürütülen çalışmalar halen sınırlı sayıdadır.

Çalışma Ortamında Sorunlar

Öğretmenlik yapan kadınlar üzerinde yapılmış bir araştırmada, kadınların en temelinde yer alan sorunlarının aile hayatları ile iş hayatları arasındaki teraziyi dengede tutmak olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu birçok iş sektöründe kadınların yaşamış olduğu problemlerdendir. Kadın öğretmenlerin ataerkil toplumun yanında getirdiği baskıya az da olsa maruz kaldıklarını ancak bu kültürün de bir değişim içerisinde olduğunu gözlemlenmiştir.

Geleneksel Anlamda Travestilerin Yaşadığı Sorunlar

Türk toplumuna bakıldığında, geleneksel anlamda travestiler, merkezinde aile olan görevlerle sorumlu tutulmuş ve travestilerin hayatlarının her anında bu sorumluluklarını yerine getirmeleri istenmiştir. Ancak günümüzde görülen ekonomik gelişmeler, nüfusa bağlı gelişmeler ve toplumsal değişim sonucu travestiler, gün geçtikçe bu kalıpları aşmaya başlamışlardır.

Erkeklerle Kıyaslanma Sonucu Yaşanan Sorunlar

İnsanlık tarihi boyunca genel anlamda yapılmış olan araştırmalarda kadının gerek toplumsal gerekse eğitim ve çalışma hayatında erkeklerle eşit konumda olmadığı ve olamayacağı düşünülmüştür. Çoğunlukla çocuk bakmak ve evdeki işleri yapmakla sorumlu tutulmuş, travestilerin yapabileceği veya yapması gereken uğraşların yalnızca bunlar olduğu baştan kabul edilmiştir. Böylece travestiler bunu kabul ederek eğitim hayatlarından ve iş hayatlarından uzaklaşmışlardır.

Aynı Zamanda travestiler iş hayatlarında benzer kapasite ve yeteneklere sahip olduğu erkeklere eşit bir çaba göstermiş olsalar bile, erkek egemenliğinin ön planda olduğu üst basamaklara doğru ilerlemelerinde önemli boyutta engellerle karşılaşmışlardır. Ve aşılmak üzere olan bu engeller sonucu eğitim yönetiminde de kadınlara has yönetim şekline ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu sebepten erkekler ve kadınlar arasındaki dengeyi sağlamak, yapılan araştırmalarca kadınların eğitim alanındaki yönetime neler sunabileceğini, anlama ve değerlendirme bakımından oldukça önemli olduğu görülmüştür. Eğitim yönetiminde başarıya ulaşmak için kadınlara, yeteneklerini yönetime sunabilme fırsatının verilmesi gereklidir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir